Zdobądź jedną z trzech sukien domu mody La Mania – wystarczy przyjść na zabieg mezoterapii Hydro Deluxe i odpowiedzieć na pytanie: „Jaka jest kobieta Neauvia?”

 

Jak wziąć udział w konkursie:

  1. Przyjdź na zabieg mezoterapii Hydro Deluxe do kliniki biorącej udział w konkursie.
  2. Po zakończonym zabiegu poproś lekarza o naklejenie na ulotkę numeru LOT produktu wykorzystanego podczas zabiegu.
  3. Wypełnij poniższy formularz.
  4. Na odpowiedzi czekamy do 08.01.2019r. Koniecznie zachowaj swoją ulotkę z numerem LOT – jest ona gwarancją odebrania nagrody w wypadku zwycięstwa. Zwycięzców powiadomimy telefonicznie.

 

Lista klinik dostępna na stronie http://www.neauvia.pl/znajdz-klinike/

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ITP S.A. w celu organizacji i przeprowadzenia akcji Neauvia i La Mania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w wydarzeniu. Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administratorem jest ITP S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 37, 02– 672 Warszawa. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: iod@itpsa.pl. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażone zgody.